QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

Thứ năm - 01/11/2018 10:07
                    PHÒNG GD - ĐT THỊ XÃ KỲ ANH                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM       
                        TRƯỜNG TH KỲ THỊNH 1                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                            Số 240/QĐ -THKT                                                                       Kỳ Thịnh, ngày  6 tháng  10  năm 2018                                             
             
                                                                                                                
                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH
                                                                         
V/v thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019
 
 
 
                                                                              HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THỊNH I
 
      Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
     Căn cứ Luật thi đua khen thưởng đã được sửa đổi bổ sung năm 2005;
     Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng.
       Căn cứ kế hoạch số 190/KH-THKT ngày 19/9/2018 của trường tiểu học Kỳ Thịnh I về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;
                                              
                                                                                                   QUYẾT ĐỊNH
 
        Điều 1: Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2018- 2019 gồm các ông, sau:           
              1. Ông Lê Xuân Hùng,                        Hiệu trưởng;                            - Chủ tịch Hội đồng
              2. Ông Lê Anh Tuấn,                          Phó Hiệu trưởng-CTCĐ;          - Phó CTHĐ
              3. Nguyễn Thị Thúy Nga,                    Thư ký Hội đồng;                     - Thư ký
              4. Ông Nguyễn Huy Cường,               Phó Hiệu trưởng;                    - Thành viên
              5. Ông Trương Công Bình,                Thanh tra nhân dân;                 - Thành viên
              6. Bà Dương Kiều Vân,                      TPTĐ;                                       - Thành viên
              7. Bà Lê Thị Hồng Nhung,                  Bí thư Đoàn;                            - Thành viên
              8. Bà Trương Thị Quyết,                    Tổ trưởng tổ 1;                         - Thành  viên
              9. Bà  Nguyễn Thị Hòa,                     Tổ trưởng tổ 2,3;                       - Thành viên
             10. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng,            Tổ trưởng tổ 4,5;                       - Thành viên
             11. Bà Nguyễn Thị Khuyên,                Kế toán;                                    - Thành viên                                                            
         Điều 2: Hội đồng thi đua khen thưởng có nhiệm vụ: Tổ chức phát động các phong trào thi đua, kiểm tra, theo dõi các hoạt động và bình xét các thành tích, kết quả đạt được một cách công bằng, dân chủ, công khai minh bạch. Tham mưu đề nghị Hiệu trưởng tổ chức khen thưởng nghiêm túc, đúng người, đúng việc.
        Điều 3: Ban giám hiêu, các tổ chức đoàn thể, các đồng chí liên quan vµ các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định;
             Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
                        Nơi nhận:                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
                       - Như điều 1;
                      - Lưu VT
 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                      Lê Xuân Hùng
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trường th kỳ thịnh 1

Nguồn tin: Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây