QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tiểu ban kiểm tra hoạt động của nhà trường và trách nhiệm người đứng đầu năm học 2018 - 2019

Thứ năm - 08/11/2018 08:47
    PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG TH KỲ THỊNH I
                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số:   218 /QĐ-THKT                                             Kỳ Thịnh, ngày 28  tháng 9 năm 2018
 
                                                                                                    QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tiểu ban kiểm tra hoạt động của nhà trường và trách nhiệm người đứng đầu năm học 2018 - 2019
 

                                                                              HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THỊNH I
          Căn cứ vào quyết định số 203 /QĐ-THKT ngày 23/09/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Kỳ Thịnh I về việc Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019;
Xét đề nghị của Trưởng ban Kiểm tra nội bộ,
                                                                                                   QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Thành lập Tiểu ban kiểm tra hoạt động của nhà trường và trách nhiệm của người đứng đầu trường tiểu học Kỳ Thịnh I năm học 2018 - 2019, gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Lê Anh Tuấn,                              Phó hiệu trưởng                           - Trưởng Tiểu ban;
2. Ông Nguyễn Huy Cường,                 Phó hiệu trưởng                            - Thành viên
3. Ông Trương Công Bình,                  Trưởng ban thanh tra ND              - Thành viên
4. Bà Lê Thị Hồng Nhung,                   Bí thư đoàn                                   - Thành viên
5. Bà Dương Kiều vân,                        TPTĐ                                             - Thành viên   
Điều 2. Tiểu ban kiểm tra các hoạt động của nhà trường và trách nhiệm của người đứng đầu có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra năm học 2018-2019 đảm bảo đúng quy định.
         Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành.
Các tổ, bộ phận chuyên môn và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 
Nơi nhận:       
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Hiệu trưởng; các PHT;
- Tổ/nhóm chuyên môn;
- Thành viên Tiểu ban KTCM;
- Trang website nhà trường;
- Lưu: VT, Hồ sơ KTNB.
                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                            Lê Xuân Hùng
 
 

Tác giả bài viết: Trường th kỳ thịnh 1

Nguồn tin: Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1: phường Kỳ Thịnh-TX kỳ Anh- Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây