KẾ HOẠCH Giao lưu tuổi thơ khám phá khối 4&5 năm học 2018 - 2019

Thứ ba - 23/10/2018 07:42


           PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             TRƯỜNG TH KỲ THỊNH I                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  Số 236/ KH-THKT
                                                                                                                 Kỳ Thịnh, ngày 05 tháng 10 năm 2018
               
   KẾ HOẠCH
Giao lưu tuổi thơ khám phá khối 4&5 năm học 2018 - 2019
 
Căn cứ Công văn số 116/PGDĐT ngày 07/9/2018 của Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Kỳ Anh về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2018 – 2019, kế hoạch về việc xây dựng đề cương ôn tập, trường tiểu học Kỳ Thịnh 1 xây dựng kế hoạch giao lưu “ Tuổi thơ khám phá” đối với học sinh lớp 4&5 cụ thể như sau:
           I. Mục đích, yêu cầu:
Giao lưu Tuổi thơ khám phá giúp cho HS lớp 4&5 ôn tập các kiến thức đã học trong chương trình SGK và mở rộng hiểu biết một số kiến thức trong cuộc sống. Qua việc giao lưu, giúp các em rèn luyện, phát triển các năng lực, phẩm chất về  các môn học và hoạt động giáo dục.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 4&5 và giáo viên Mỹ thuật xây dựng đề cương ôn tập theo chương trình, nội dung, kiến thức đã học, chủ động kiểm tra đánh giá việc học tập của học sinh, tổ chức giao lưu cấp lớp, lựa chọn đối tượng học sinh thành lập đội nhóm của lớp mình tham gia giao lưu cấp trường, cấp cụm tổ chức.
II. Phân công nhiệm vụ:
1. Đối với cán bộ quản lý:
- Đ/c Cường:
+ Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra. Tổ chức hướng dẫn khối 4&5 ôn tập tại vùng lẻ. Phụ trách thi  “ Giao lưu tuổi thơ khám phá” cấp trường.
+ Chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung phần thi khối 5 cấp trường.
- Đ/c Tuấn:
+ Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra. Tổ chức hướng dẫn khối 4&5 ôn tập tại vùng chính.
+ Chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung phần thi khối 4 cấp trường.
2. Đối với giáo viên:
- Giáo viên chủ nhiệm khối 4&5:
+ Xây dựng đề cương, tổ chức ôn tập các môn học (Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Địa lý& Lịch sử, Kỹ năng sống và kiến thức hiểu biết về địa phương)
          + Tuyển chọn học sinh lớp mình, thành lập đội chơi ( mỗi đội 6 bạn). Tổ chức giao lưu cấp lớp, chọn học sinh thành lập đội nhóm giao lưu cấp trường.
+ Chuẩn bị tranh vẽ cho các đội tham gia dự thi mỗi lớp 1 bộ tranh( Khối 4: 4 bộ tranh; khối 5: 4 bộ tranh), nội dung tranh chủ yếu nói về (An toàn giao thông, kĩ năng sống, đạo đức, bảo vệ môi trường,…)
+ Chuẩn bị nội dung giải thích về ý nghĩa bức tranh.
- Thầy Tửu:
+ Chuẩn bị, hướng dẫn trò chơi cho khối 4&5 ( tập luyện vào tuần 3 tháng 1 năm 2019)
-  Cô Nhung; cô Vân:
+ Chuẩn bị tập luyện 6 tiết mục văn nghệ học sinh.
          + Xây dựng kịch bản, dẫn chương trình tổ chức.
III. Đối tượng, thời gian, nội dung ôn tập:
 1. Đối tượng:
Khối 4 
 - Gồm 4 đội tham gia ( 4A; 4B; 4C; 4D), mỗi đội có 6 bạn. 
 Khối 5:
 - Gồm 4 đội tham gia ( 5A; 5B; 5C; 5D), mỗi đội có 6 bạn. 
 2. Thời gian, địa điểm (dự kiến):
 - Tháng 02 năm 2019
 - Tại sân trường tiểu học Kỳ Thịnh 1 ( Vùng lẻ). 
 3. Nội dung, hình thức Giao lưu:
 Giao lưu Tuổi thơ khám phá gồm có 3 phần.
Phần 1Khởi động:
          - Thời gian: 15 phút .
- Nội dung: Các đội chơi làm việc theo nhóm, lắp ghép các mảnh của một bức tranh đã được cắt rời để tạo thành bức tranh như cũ, sau đó cả nhóm thảo luận viết ý nghĩa của bức tranh vào phiếu và cử đại diện nhóm trình bày (hùng biện).
- Hình thức tổ chức: Ban tổ chức chọn các bức tranh có nội dung giáo dục (An toàn giao thông, kĩ năng sống, đạo đức, bảo vệ môi trường,…) cắt thành nhiều mảnh  bỏ vào các phong bì kín. Học sinh bốc thăm để nhận bài tập; Khi có hiệu lệnh tất cả các đội cùng làm, ghép tranh lên bảng theo ô qui định, đội nào ghép xong thì phất cờ báo hiệu; Giám khảo ghi kết quả. Các nhóm tiếp tục thảo luận về nội dung và nghĩa của bức tranh.
- Cách tính điểm:
      Đội lắp ghép đúng và nhanh nhất được 20 điểm;
      Đội lắp ghép đúng và nhanh thứ hai được 18 điểm;
      Đội lắp ghép đúng và nhanh thứ ba được 16 điểm.
Ghép sai không có điểm.
Sau khi hết 15 phút làm bài. Ban tổ chức tổ chức cho học sinh trình bày theo thứ tự, đội ghép xong trước, mời trả lời trước. Đội nào nêu đúng ý nghĩa bức tranh được 10 điểm, trong đó:
  • Tên tranh :                      (2,5 điểm)
  • Màu sắc chủ đạo              (2,5 điểm)
  • Ý nghĩa tranh:                  (5 điểm)
 Điểm tối đa cho phần thi này là 30 điểm.
Phần 2. Khám phá
- Thời gian: 15 phút
- Nội dung: Kiểm tra kiến thức các môn học và các hoạt động giáo dục, những hiểu biết về địa phương.
Ban Tổ chức soạn thành bộ câu hỏi (16 câu tự luận và trắc nghiệm).
- Hình thức tổ chức:
Phát phiếu làm bài cho từng thành viên của mỗi đội dự thi (khối 4 và khối 5 làm bài cùng một thời gian), sau 15 phút làm bài, Ban giám khảo thu bài và chấm.
- Cách tính điểm: Đúng mỗi câu được tính 0,42 điểm. Tính điểm toàn đội (tổng điểm của tất cả các thành viên) không tính thành tích cá nhân. Điểm tối đa cho phần thi này là 40 điểm.
Phần 3: Chung sức
- Thời gian: ( Tính bằng thời gian 3 phút)
- Nội dung: Các thành viên trong đội chung sức để thi đấu với đội bạn về
một trò chơi vận động:
           - Hình thức tổ chức: 
Trò chơi: Nhảy bao bố
Cách chơi:
- HS: Bạn thứ nhất xỏ chân vào bao tải, nhảy từ điểm xuất phát đến vị trí giỏ cắm lá cờ (10m), lấy lá cờ nhảy về vị trí ban đầu, tiếp tục bạn thứ 2 thực hiện…..
- Cách tính điểm: căn cứ vào kết quả thi đấu của từng đội để chấm điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 30 điểm. Đội nào được nhiều cờ nhất thì đội đó thắng ( 30 điểm). Đội nhiều thứ 2 được (25 điểm). còn lại được (20 điểm).
- Lưu ý: nhảy đúng theo đường quy định, nếu nhảy lệch coi như không tính.
III. Tổ chức thực hiện:
- Liên Đội phát động, hướng dẫn và động viên học sinh tham gia ôn luyện và dự thi;
- Giáo viên chủ nhiệm tổ chức thi ở cấp lớp, chọn đội tuyển và tổ chức tập luyện, chuẩn bị tên đội, Mũ ghi tên đội, trang phục theo qui định, bút giấy để dự thi.
IV. Cách tính điểm toàn đội:
Điểm của toàn đội là tổng điểm của 3 phần thi: 100 điểm tối đa.     
          V. Giải thưởng cuộc thi theo khối.
1. Giải đồng đội:
          Giải nhất 2 giải ( Mỗi khối 1 giải):  x 300.000 đồng = 600.000đ
          Giải nhì 2 giải: ( Mỗi khối 1 giải):     x 200.000 đồng = 400.000đ
          Giải ba 2 giải: ( Mỗi khối 1 giải):     x 100.000 đồng = 200.000đ
2. Giải cá nhân:
          8 giải nhất(Mỗi đội bình bầu 1 giải) x 50.000đồng = 400.000đ
          Trên đây là những nội dung triển khai kế hoạch giao lưu “tuổi thơ khám phá” đối với học sinh khối 4&5 năm học 2018 - 2019, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và các đồng chí liên quan nghiên cứu, thực hiện, nếu có gì vướng mắc xin đề xuất BGH để có hướng giải quyết./.
 
                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                   Lê Xuân Hùng
 

 

Tác giả bài viết: Trường th kỳ thịnh 1

Nguồn tin: Trường TH Kỳ Thinh1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây