QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tiểu ban kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học Năm học 2018 - 2019

Thứ năm - 08/11/2018 08:36
        PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH
          TRƯỜNG TH KỲ THỊNH I
                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số:  214  /QĐ-THKT                                 Kỳ Thịnh, ngày 27 tháng 9 năm 2018
 
                                                                                                 QUYẾT ĐỊNH
                                                    Về việc thành lập Tiểu ban kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
                                                                                     Năm học 2018 - 2019
  

                                                                      HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THỊNH I
          Căn cứ vào quyết định số 203/QĐ-THKT ngày 23/09/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Kỳ Thịnh I về việc Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019;
Xét đề nghị của Trưởng ban Kiểm tra nội bộ,
                                                                                              QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Thành lập Tiểu ban kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (KCSVC-TBDH) trường tiểu học Kỳ Thịnh I năm học 2018 - 2019, gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Huy Cường,                                      Phó hiệu trưởng                    - Trưởng Tiểu ban;
2. Bà  Lê Thị Thanh,                                                 Tổ trưởng tổ hành chính         - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Hải,                                              Tổ phó tổ 2,3                           - Thành viên;
4. Bà Trần Thị Trang,                                               Tổ phó tổ 1                              - Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Khuyên,                                        Kế toán                                    - Thành viên
Điều 2. Tiểu ban kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường trong năm học 2018 - 2019 đảm bảo đúng quy định.
         Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành.
Các tổ, bộ phận chuyên môn và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:       
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Hiệu trưởng; các PHT;
- Tổ/nhóm chuyên môn;
- Thành viên Tiểu ban KTCM;
- Trang website nhà trường;
- Lưu: VT, Hồ sơ KTNB.
                                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                      Lê Xuân Hùng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trường th kỳ thịnh 1

Nguồn tin: Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây