KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO VSCĐ Năm học: 2018 – 2019

Thứ ba - 23/10/2018 07:57
 
      PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ KỲ ANH                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TRƯỜNG TH KỲ THỊNH 1                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
       
   
          Số: 201/ KH- THKT                                                                             Kỳ Thịnh, ngày 22 tháng 09 năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO VSCĐ
Năm học:  2018 – 2019
 
    Thực hiện  hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của sở GD&ĐT Hà Tĩnh , và
 Kế hoạch năm học 2018-2019  của phòng GD&ĐT Thị Xã Kỳ Anh bậc học tiểu học.
- Căn cứ Thông tư 22/2016 về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học;
- Căn cứ vào nhiệm vụ  năm học và tình hình thực tế của nhà trường, trường Tiểu học Kỳ Thịnh I xây dựng kế hoạch xây dựng phong trào VSCĐ  năm học 2018- 2019.
    I.Mục đích ý nghĩa:
        Việc đề ra kế hoạch xây dựng phong trào vở sạch chữ đẹp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy và học ở trong nhà trường. Từ phong trào VSCĐ phát triển mà tạo điều kiện thúc đẩy các môn học khác có chất lượng cao hơn.
Nâng cao chất lượng chữ viết của học sinh cũng như của giáo viên, nhằm phát huy tốt ý nghĩa lời dạy của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: ''Nét chữ, nết người''.
II.Thành lập ban chỉ đạo:
  1. Lê Xuân Hùng:   Trưởng ban - Phụ trách chung
  2. Lê Anh Tuấn: Phó ban - Phụ trách phong trào “VSCĐ” Vùng chính.
  3. Nguyễn Huy Cường: Phó ban - Phụ trách phong trào “VSCĐ” Vùng Lẻ.
  4. Trương THị Quyết : Ban viên – Phụ trách khối 1.
  5. Nguyễn Thị Hoà: Ban viên - Phụ trách khối 2,3.
  6. Nguyễn Thị Thu Hằng: Ban viên - Phụ trách khối 4,5.
  7. GVCN trực tiếp chỉ đạo và xây dựng phong trào lớp mình phụ trách và giảng dạy.
III. Thực trạng tình hình:
- Năm học 2018- 2019 trường Tiểu học Kỳ Thịnh I có 24 lớp, 650 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 36 đ/c trong đó cán bộ quản lý: 3, giáo viên: 28 đ/c,TPTĐ: 1 đ/c, hành chính: 4 đ/c. Nhà trường gồm 2 điểm trường, điểm chính có 10 lớp, điểm lẻ 14 lớp.
    1. Thuận lợi
-Nhà trường trong nhiều năm qua duy trì tốt phong trào VSCĐ, GV đa số có kinh nghiệm rèn chữ, HS có thói quen giữ gìn sách vở và luôn có ý thức rèn luyện chữ viết.
- Hàng năm 100% số lớp đạt VSCĐ
   2. Khó khăn:
- Một số GV mới công tác kinh nghiệm rèn chữ viết chưa có. Biệt là giáo viên mới được tuyển dụng.
-Tỷ lệ học sinh đạt xuất sắc VSCĐ ở các lớp  ch­ưa cao, chưa có lớp 100% HS đạt  loại A VSCĐ.
- Đồ dùng học tập của học sinh còn chưa đồng bộ.
- Một số phụ huynh ch­ưa thực sự quan tâm đến HS, việc kết hợp với GVCN còn hạn chế.
 IV. Nhiệm vụ, lộ trình và giải pháp thực hiện:
 
 1. Nhiệm vụ:
- Thực hiện các quy định mới về chuẩn VSCĐ của sở GD-ĐT quy định bao gồm đánh giá 2 mảng: giữ vở sạch và viết chữ đẹp.
- Chú trọng nâng cao chất l­ượng mảng chữ viết bằng các biện pháp rèn chữ, thống nhất loại vở, loại mực. Rèn ý thức giữ gìn sách vở, dụng cụ học tập. Mỗi lớp phấn đấu  100% số HS trở lên đ­ược công nhận đạt VSCĐ.
- Tham gia dự thi VSCĐ cấp trường, đạt giải cao.
2. Lộ trình:
 
THÁNG NỘI DUNG CHỈ ĐẠO NGƯỜI THỰC HIỆN
 
 
 
9/2018
- Thành lập ban chỉ đạo.
- Nghiên cứu các  văn bản, hướng dẫn xây dựng kế hoạch.
- Thống nhất loại vở ghi, cách nhận xét đánh giá VSCĐ, bút, màu mực,đồ dùng học tập( từng khối lớp) cho HS.
- Tiến hành kiểm tra sách, vở, đồ dùng học tập của HS để có kế hoạch bổ sung.(Lần 1)
 
 
 
BGH, TTCM
 
 
10/2018
- Tiếp tục kiểm tra về sách vở và đồ dùng học sinh(Lần 2)
- Chỉ đạo bồi dưỡng HS viết chữ đẹp và nâng cao chất lượng chữ viết đại trà trong toàn trường.
 
BGH, TTCM
 
 
11/2018
- Kiểm tra vở sạch chữ đẹp lần 1.
- Tổ chức thi Vở sạch- Chữ đẹp cấp trường(Từ khối 1 đến khối 5).
- Đánh giá rút kinh nghiệm sau kiểm tra.
- Tiếp tục chỉ đạo bồi dưỡng HS viết chữ đẹp và phong trào Vở sạch - chữ đẹp.
 
BGH,TTCM, GVCN, HS
 
 
12/2018
- Tiếp tục bồi dưỡng chỉ đạo nâng cao chất lượng chữ viết và phong trào VSCĐ.  
BGH,TTCM, GVCN,HS
 
 
1/2019
- Kiểm tra Vở sạch chữ đẹp .
- Đánh giá rút kinh nghiệm sau kiểm tra.
 
BGH, TTCM, GVCN
 
2/2019
- Tiếp tục bồi dưỡng chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào VSCĐ. BGH, TTCM, GVCN, HS
 
3/2019
- Tiếp tục bồi dưỡng chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào VSCĐ.  
TTCM, GVCN, HS
 
4/2019
- Tổ chức thi Vở sạch- Chữ đẹp cấp trường(Từ khối 1 đến khối 5).
- Tiếp tục bồi dưỡng chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào VSCĐ.
 
TTCM, GVCN, HS
 
 
 
5/2019
- Kiểm tra Vở sạch chữ đẹp lần 2.
- Đánh giá rút kinh nghiệm sau kiểm tra.
- Ban chỉ đạo đề xuất phương án xây dựng phong trào VSCĐ cho năm học tới
 
BGH, TTCM, GVCN, HS
    
3. Giải pháp thực hiện:
- Bám sát văn bản chỉ đạo về chuẩn đánh giá ''Vở sạch chữ đẹp'' của Phòng GD-ĐT để chỉ đạo phong đạt kết quả tốt.
- Tổ chức kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập đầu năm, yêu cầu GVCN phối hợp với PH để mua sắm đầy đủ cho HS theo quy định.
- Nâng cao chất l­ượng phân môn chính tả, tập viết. Dạy học quan tâm đến kỹ năng trình bày và t­ư thế ngồi viết của HS.
- BGH nhà trường,TTCM tăng cư­ờng theo dõi, kiểm tra để có giải pháp điều chỉnh kịp thời.
- BGH nhà trường kiểm tra định kỳ 2 đợt/ năm học nghiêm túc, chính xác, rút kinh nghiệm nhằm  nâng cao chất l­ượng chữ viết cũng như phong trào VSCĐ.
- GVCN phải chú ý rèn luyện cho HS cả hai kiểu chữ: Kiểu chữ nghiêng và kiểu chữ đứng, nét đều.
  Trên đây là kế hoạch thực hiện phong tràoVSCĐ năm học 2018- 2019  của trường Tiểu học Kỳ Thịnh I. Kính mong các thành viên ban chỉ đạo triển khai cụ thể  và yêu cầu toàn thể cán bộ giáo viên,học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc.
 
Nơi nhận:
- BGH;
- Tổ trưởng CM; GVCN
- Lưu: VT.
 
                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             Xuân Hùng
 
    
 

Tác giả bài viết: Trường th kỳ thịnh 1

Nguồn tin: Trường TH Kỳ Thinh1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây