QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tiểu ban kiểm tra tài chính Năm học 2018 - 2019

Thứ năm - 08/11/2018 08:40
     
       PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH     
          TRƯỜNG TH KỲ THỊNH I
                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               Số: 213 /QĐ-THKT                                 Kỳ Thịnh, ngày 27 tháng 9 năm 2018
 
                                                                                                QUYẾT ĐỊNH
                                                                   
Về việc thành lập Tiểu ban kiểm tra tài chính
                                                                                         
Năm học 2018 - 2019 

                                                                  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THỊNH I
          Căn cứ vào quyết định số 203 /QĐ-THKT ngày 23/09/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Kỳ Thịnh I về việc Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019;
Xét đề nghị của Trưởng ban Kiểm tra nội bộ,
                                                                                          QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Thành lập Tiểu ban kiểm tra tài chính(KTTC) trường tiểu học Kỳ Thịnh I năm học 2018 - 2019, gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Trương Công Bình,                       Trưởng ban thanh tra ND       - Trưởng Tiểu ban;
2. Bà  Nguyễn Thị Hòa,                            Tổ trưởng tổ 2,3                       - Thành viên;
3. Bà Trương Thị Tình,                            Giáo viên                                  - Thành viên;
4. Bà Trần Thị Trang,                               Tổ phó tổ 1                                - Thành viên;
Điều 2. Tiểu ban kiểm tra thu, chi tài chính có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động thu, chi tài chính của nhà trường trong năm học 2018-2019 đảm bảo đúng quy định.
         Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành.
Các tổ, bộ phận chuyên môn và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:       
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Hiệu trưởng; các PHT;
- Tổ/nhóm chuyên môn;
- Thành viên Tiểu ban KTCM;
- Trang website nhà trường;
- Lưu: VT, Hồ sơ KTNB.
                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                                                                               Lê Xuân Hùng

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trường th kỳ thịnh 1

Nguồn tin: Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây