KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ ba - 23/10/2018 07:31
             PHÒNG GD-ĐT TX KỲ ANH                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                TRƯỜNG TH KỲ THỊNH 1                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
       
   
             Số 197 /KHPĐ-BD/THKT
                                                                                                                                                 Kỳ Thịnh, ngày 21 tháng 09 năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - NĂM HỌC 2018 - 2019
 
      Thực hiện  hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của sở GD&ĐT Hà Tĩnh, và
 Kế hoạch năm học 2018-2019  của phòng GD&ĐT Thị Xã Kỳ Anh bậc học tiểu học.
- Căn cứ Thông tư 22/2016 về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học;
          Căn cứ nghị quyết hội nghị Công chức, viên chức đầu năm về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 của trường tiểu học Kỳ Thịnh 1.
          Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1 xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu - Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau :
          I- Mục đích yêu cầu:
          - Tập trung chỉ đạo phụ đạo học sinh nhận thức chậm, học lực yếu chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học tại các lớp đang học bằng nhiều hình thức. Nhằm tạo điều kiện cho các em phát huy được khả năng học tập, vận dụng một cách nhẹ nhàng các kiến thức đạt được chuẩn theo quy định của lớp đang học.
          - Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm gần gũi, trực tiếp giúp đỡ, dạy cho học sinh cách học tích cực. Việc theo dõi, giúp đỡ, phụ đạo học sinh nhận thức chậm trở thành một nhiệm vụ hàng ngày của mỗi giáo viên.
          - Kiên quyết không để học sinh ngồi nhầm lớp.
          - Phát hiện học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu bộ môn ngay từ đầu năm học và trong quá trình học tập hàng ngày để kịp thời bồi dưỡng cho các em ; Tạo mọi điều kiện để học sinh được phát huy năng lực học tập tích cực, tư duy, sáng tạo trong các giờ lên lớp.
          - Đối với học sinh lớp 4+5 tổ chức bồi dưỡng giúp học sinh thể hiện được trí thông minh ,sáng tạo của mình trong quá trình thể hiện kiến thức toàn bậc học Tiểu học.
          - Có đội tuyển dự giao lưu tuổi thơ khám phá các cấp.
          - Không còn học sinh đọc, viết, tính toán chưa đạt chuẩn vào thời điểm kết thúc năm học 2018 – 2019. Đặc biệt là học sinh lớp 1.
          II - Nội dung kế hoạch.
          1. Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học .
          - Mỗi học sinh tham gia làm hai bài khảo sát chất lựợng môn Toán , Tiếng Việt
          - Nội dung các bài kiểm tra khảo sát lấy trong chương trình lớp học năm trước hoặc  bài ôn tập đầu năm. Mỗi bài kiểm tra có một nội dung nâng cao ( 2 điểm).
          - Phân loại đối tượng học sinh, lập danh sách học sinh giỏi môn Toán, Tiếng Việt. Học sinh viết chữ đẹp, học sinh năng khiếu . Đồng thời lập danh sách học sinh đọc , viết, tính toán chưa đạt chuẩn.
          - Thời gian khảo sát, phân loại học sinh hoàn thành tuần 3 tháng 9 năm 2018.
DANH SÁCH HỌC SINH YẾU
TT HỌ VÀ TÊN LỚP GVCN  NỘI DUNG YẾU
1 Nguyễn Việt Đức 1A Trần Thị Hà Đọc 
2 Nguyễn Tiến Quân 1B Trương Thị Quyết Yếu đọc, viết
3 Lê Thị Mai Lan 1C Hoàng Việt Hà yếu đọc, viết
4 Nguyễn Minh Tấn 1D Ng. Thị H Nhẫn Đọc yếu
5 Dương Bá Vương 1D Ng. Thị H Nhẫn Đọc viết yếu
6 Dương Bảo Hân 1D Ng. Thị H Nhẫn Đọc yếu
7 Nguyễn Quốc Bảo 1E Ng. Thị Ngọc Hoa Đọc, viết yếu
8 Nguyễn Tuấn Vũ 1E Ng. Thị Ngọc Hoa Đọc yếu
9 Hoàng Minh Vũ 1E Ng. Thị Ngọc Hoa Đọc, viết yếu
10 Nguyễn Minh Nhật 1E Ng. Thị Ngọc Hoa Đọc yếu
11 Lê Thị Hải Yến 1E Ng. Thị Ngọc Hoa Đọc chậm
12 Nguyễn Hữu Thoại 1E Ng. Thị Ngọc Hoa Đọc, viết yếu
13 Nguyễn T Linh Giang 1G Trần Thị Trang Đọc, viết yếu
14 Dương Huy Hoàng 1G Trần Thị Trang Đọc, viết yếu
15 Nguyễn Bảo Dung 1G Trần Thị Trang Đọc yếu
16 Nguyễn Hoàng Hải 1G Trần Thị Trang Đọc chậm
17 Lê Thanh Hùng 1G Trần Thị Trang Đọc, viết yếu
18 Lê Thị Hoài 2A Lương Thị Tâm Toán, đọc
19 Lê Văn Huy Hoàng 2B Lê Bích Thủy Yếu đọc, viết
20 Lê Thanh An 2B Lê Bích Thủy Yếu viết
21 Đậu Bảo An 2C Trương Thị Thanh Toán - TV
22 Nguyễn Anh Dũng 2C Trương Thị Thanh Tiếng Việt
23 Phan Đăng Lưu 2C Trương Thị Thanh Toán - TV
24 Lê Thị Lan 2D Võ Thị Hiền Toán
25 Dương Thị Dung Nhi 2D Võ Thị Hiền Toán
26 Phan Đức Tùng 2D Võ Thị Hiền Toán
27 Hoàng Quốc Phùng 2D Võ Thị Hiền Tioán, TV
28 Trần Thị Ngọc Hà 2E Lê Thị Mận Toán - TV
29 Nguyễn Quốc Hưng 2E Lê Thị Mận Toán
30 Đinh Lê Văn Hùng 3A Nguyễn Thị Hòa Tiếng Việt
31 Lê Hồng Phong 3A Nguyễn Thị Hòa Tiếng Việt
32 Lê Duy Đạt 3B Lương Thị Hương Tiếng Việt
33 Nguyễn Thị Huệ 3B Lương Thị Hương Toán - TV
34 Dương Đức Ái 3C Nguyễn Thị Hải Toán, TV
35 Nguyễn Tri Ân 3C Nguyễn Thị Hải Tiếng Việt
36 Nguyễn Tuấn Hùng 3C Nguyễn Thị Hải Tiếng Việt
37 Dương Gia Huy 3D Trương Thị Hợp Toán - TV
38 Phan Thị Kim Oanh 3D Trương Thị Hợp Tiếng Việt
39 Hoàng Long Vũ 3D Trương Thị Hợp Tiếng Việt
40 Hoàng Quốc Ái 3E Nguyễn Thị Thảo Toán
41 Nguyễn Thị Gia Hân 3E Nguyễn Thị Thảo Toán
42 Lê Thị Hà 4A Lê Thị H Nhung Toán - TV
43 Lê Văn Min 4A Lê Thị H Nhung Toán - TV
44 Nguyễn Văn Thành 4A Lê Thị H Nhung Toán - TV
45 Lê Minh Thắng 4A Lê Thị H Nhung Tiếng Việt
46 Lê Thị Tuyết 4B Lê Thị Nhàn Toán - TV
47 Phan T Phương Ly 4C Nguyễn Thị Tình Toán
48 Nguyễn T Hoài Mơ 4C Nguyễn Thị Tình Toán
49 Dương Tuấn Phúc 4C Nguyễn Thị Tình Toán - TV
50 Hoàng Văn Biền 4D Lê Thị Hồng Minh Toán - TV
51 Dương T Tuyết Mai 4D Lê Thị Hồng Minh Toán
52 Nguyễn Thái Từ 4D Lê Thị Hồng Minh Toán
53  Nguyễn Tuấn Vũ 4D Lê Thị Hồng Minh Tiếng Việt
 54 Hoàng Tuấn Vũ 4D Lê Thị Hồng Minh Tiếng Việt
 55 Nguyễn Văn Thành 5A Lê Văn Mạnh Toán - TV
 56 Nguyễn Tiến Anh 5B Trương Công Bình Toán - TV
57  Hoàng Văn Thái 5B Trương Công Bình Tiếng Việt
58  Hoàng Thị Hà 5C Nguyễn Thị T Hằng Toán
59  Dương Đình Hùng 5C Nguyễn Thị T Hằng Toán
 60 Nguễn Tiến Hùng 5C Nguyễn Thị T Hằng Toán
61  Hoàng Thị Huyền 5C Nguyễn Thị T Hằng Toán - TV
 62 Hoàng Trung Tá 5C Nguyễn Thị T Hằng Toán
63  Nguyễn Ngọc Thân 5C Nguyễn Thị T Hằng Toán
64 Nguyễn Ba Uy 5C Nguyễn Thị T Hằng Toán - TV
65 Đậu Đức Ái 5D Đào Thị H Phượng Toán
66 Nguyễn Thị Q Mai 5D Đào Thị H Phượng Toán
67 Dương Nhật 5D Đào Thị H Phượng Toán
68 Nguyễn Anh Tuấn 5D Đào Thị H Phượng Toán
 
          2. Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi; Phụ đạo học sinh yếu .
          *Phụ đạo học sinh yếu:
          -Thời gian phụ đạo trực tiếp vào các giờ lên lớp và các tiết buổi hai mỗi ngày, ngay sau khi hoàn thành phân loại học sinh (Tuần 3 tháng 9/2018). Đến hết năm học 2018 - 2019.
          - Người phụ đạo : Giáo viên chủ nhiệm lớp. Tổ chức học tập theo nhóm tạo điều kiện để học sinh khá giúp đỡ học sinh yếu . Xây dựng đôi bạn cùng tiến.
          - Giáo viên chủ nhiệm lớp lên kế hoạch phụ đạo học sinh yếu từng môn của lớp hàng tuần. Trao đổi với phụ huynh về lực học của các em, thông báo với phụ huynh về nội dung, thời gian phụ đạo thêm cho học sinh để phối hợp đưa đón, kiểm tra hoặc giao thêm bài tập về nhà.
          - Hàng tháng giáo viên chủ nhiệm báo cáo kết quả phụ đạo, sự tiến bộ của từng học sinh với Ban giám hiệu để đánh giá rút kinh nghiệm.
          * Bồi dưỡng học sinh giỏi: (Lập danh sách các câu lạc bộ cũng như đội tuyển riêng theo từng vùng, từng khối)
          - Đối với đối tượng học sinh giỏi các lớp 1,2,3,4.5
            Người bồi dưỡng : Giáo viên chủ nhiệm.
          - Nội dung bồi dưỡng:
      + Rèn luyện kiến thức kỹ năng cơ bản, đưa ra các tình huống có vấn đề cho học sinh tư duy, khám phá. Đưa nội dung các bài tập nâng cao vào các tiết học hàng ngày. Các tiết luyện buổi 2 và tăng thêm buổi thứ 7 hàng tuần.
       + Rèn viết chữ đẹp cho học sinh, quan tâm bồi dưỡng ở tất cả các giờ tập viết, chính tả. 
       + Chọn và thành lập đội tuyển học sinh có năng khiếu thể thao để tập luyện và thi đấu ở cụm và thị.
       + Chọn đội tuyển tập luyện các nội dung bơi để hình thành kỉ năng phòng chống đuuối nước.
3- Lên thời khoá biểu thực hiện kế hoạch bồi dưỡng.
     - Giao cho Giáo viên chủ nhiệm lập kế hoạch cụ thể phù hợp với từng lớp.
     - Đội tuyển lớp 4+5 giao cho  giáo viên trực tiếp dạy lập kế hoạch thời gian cụ thể.
III- Tổ chức thực hiện:
  1. Triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu đến các lớp, đến toàn thể giáo viên và học sinh.
  2. Giao chỉ tiêu học sinh giỏi đối với khối 1,2,3: 15%; Khối 4,5: 10%.(ít nhất)
  3. Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch Phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi vào cuối mỗi kỳ.
        4- Giáo viên chủ nhiệm trao đổi với học sinh và phụ huynh học sinh về lực học thực tế của từng học sinh, những đối tượng phải phụ đạo; Những đối tượng cần được bồi dưỡng .Trao đổi cụ thể về nội dung phụ đạo, bồi dưỡng, thời gian phụ đạo và biện pháp phối hợp để giao bài về nhà phụ huynh kèm cặp thêm. Lập sổ theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh hàng tháng báo cáo với nhà trường, đồng thời thể hiện rõ nội dung phụ đạo và bồi dưỡng ở giáo án soạn giảng.
          5- Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra bài soạn và thăm lớp dự giờ, rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học theo nhóm đối tượng, cách giao bài cho học sinh. Đồng thời lập sổ theo dõi sự tiến bộ của học sinh toàn trường hàng tháng có đánh giá sơ kết công tác phụ đạo và bồi dưỡng học sinh trước hội đồng .
          6- Phấn đấu đến hết học kì hai 100% học sinh của trường đạt chuẩn kiến thức kỹ năng các môn tại lớp đang học.
          7-Xây dựng các đôi bạn cùng tiến trong lớp. Khuyến khích thành lập các nhóm học tập tại lớp và các nhóm học tập theo địa bàn dân cư để phát huy trí tuệ tập thể, sự hợp tác thân thiện trong học sinh.
          8- Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể xã hội tham gia xã hội hoá giáo dục, động viên khuyến khích học sinh tích cực học tập.
          9- Phát huy sáng kiến, phổ biến kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu trong đội ngũ giáo viên.
 Trên đây là kế hoạch phụ đạo học sinh yếu - Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2018- 2019  của trường Tiểu học Kỳ Thịnh I. Yêu cầu toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhận:
- BGH;
- Tổ trưởng CM;GVCN
- Lưu: VT.
 
                                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                              Lê Xuân Hùng
 
                                                                                                                                                                                
          
 

Tác giả bài viết: Trường th kỳ thịnh 1

Nguồn tin: Trường TH Kỳ Thịnh 1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây