QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN NĂM HỌC 2018- 2019

Thứ hai - 22/10/2018 07:56
   PHÒNG GD - ĐT THỊ XÃ KỲ ANH                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃI VIỆT NAM       
       TRƯỜNG TH KỲ THỊNH I                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số 235./QĐ -THKT                                                                            Kỳ Thịnh, ngày.4  tháng 10 năm 2018                                                 

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng tư vấn năm học 2018 – 2019
 
        HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THỊNH I
      Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
    Căn cứ kế hoạch số 190/KH-THKT ngày 19/9/2018 của trường tiểu học Kỳ Thịnh I về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2018- 2019;
    Xét đề nghị của bộ phận phụ trách chuyên môn trường tiểu học Kỳ Thịnh I
                                           
                                          QUYẾT ĐỊNH
 
        Điều 1: Thành lập Hội đồng tư vấn năm học 2018- 2019 gồm các ông bà sau:
          1.  Ông Lê Xuân Hùng,                     Hiệu trưởng:                       - Chủ tịch Hội đồng tư vấn
          2.  Ông Nguyễn Huy Cường,           Phó hiệu trưởng:                 - P. Chủ tịch Hội đồng tư vấn
          3.  Ông Lê Anh Tuấn,                       Phó Hiệu trưởng:                -  P. Chủ tịch Hội đồng tư vấn
          4.  Bà Nguyễn Thị Thu Hằng,         Tổ trưởng tổ 4,5:                   -Thành viên
          5. Bà Nguyễn Thị Hòa,                    Tổ trưởng tổ 2,3;                   - Thành viên
          6.  Bà Trương Thị Quyết,                Tổ trưởng tổ 1;                       - Thành viên
          7.  Bà Dương Kiều Vân,                  TPTĐ;                                    -Thành viên
          8.  Bà Lê Thị Hồng Nhung,              Bí thư Đoàn;                          - Thành viên
          9.  Bà Lê Thị Nhung,                       GV Âm nhạc;                          - Thành viên
         10.  Bà Nguyễn Thị Thanh Loan,     GV Mỹ thuật;                         - Thành viên
         11.  Bà Nguyễn Thu Thảo;              GV tiếng Anh;                         -Thành viên
         12.  Bà Nguyễn Thị Khuyên,           Kế toán;                                 - Thành viên
         Điều 2. Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ:  học tập,  nghiên cứu nâng cao kiến thức, khả năng hiểu biết, nghiệp vụ chuyên, phương pháp giảng dạy để xem xét mọi vấn đề thuộc phạm vi chuyên môn tư vấn giúp Hiệu trưởng có căn cứ quyết định mọi vấn đề trái với chuyên môn hoặc những vấn đề cần xem xét ý kiến số đông trước khi quyết định.
        Điều 3. Ban giám hiêu, các tổ chức đoàn thể, các đồng chí liên quan vµ các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định;
             Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
         
    Nơi nhận
:                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
      - Như điều 1;
      - Đăng tải trang Website của trường
      - Lưu VT                                                                            
                                                                                                                                                                    Lê Xuân Hùng                                                                                                                                                                                
 

Tác giả bài viết: Trường th kỳ thịnh 1

Nguồn tin: Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây