KẾ HOẠCH Thực hiện Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm học 2018-2019 và quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo

Thứ sáu - 07/12/2018 09:17
           PHÒNG GD- ĐT THỊ XÃ KỲ ANH                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TRƯỜNG TH KỲ THỊNHI                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số 267?KH-THKT
                                                                                                                                          Kỳ Thịnh, ngày 6 tháng 12  năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH 
Thực hiện Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm học 2018-2019 và quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo
  
         
Căn cứ kế hoạch 88/ KH-PGDĐT ngày 29/11/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT trong năm học 2018-2019; Công văn số 179/PGDĐT ngày 29/11/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kỳ Anh về việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo,
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019 và tình hình thực tế  trường  tiểu học Kỳ Thịnh I xây dựng kế hoạch  thực như sau:
I. Mục tiêu, yêu cầu:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về an toàn giao thông cũng như phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo, tạo sự chuyển biến tích cực về kiến thức và ý thức chấp hành trong cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.
- Tham gia tích cực công tác trật tự ATGT cũng như phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo nhằm giảm thiểu tai nạn  đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong năm học 2018 - 2019. 
- Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chương trình quy định về giáo dục An toàn giao thông trong trường học.
- Xác định yêu cầu bảo đảm trật tự ATGT cũng như phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài của toàn ngành giáo dục. Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc công tác chỉ đạo, trách nhiệm và việc thực hiện của cán bộ, giáo viên và học sinh; rút kinh nghiệm và tăng cường các biện pháp thực hiện.
II. Nhiệm Vụ:
- Tạo sự chuyển biên tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong cán bộ, giáo viên, học sinh, đồng thời làm cơ sở cho việc hình thành văn hóa giao thông cho mọi người khi tham gia giao thông.
- Đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ cho học sinh.
- Từng bước xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông đường bộ trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh. 
- Nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong đội ngũ giáo viên, học sinh; Giải quyết tình trạng kẹt xe trước cổng trường, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt, không vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, giảm tai nạn giao thông.
- Hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông cũng như phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện.
- Quán triệt cán bộ, giáo viên  thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông, quy định về việc đội mũ bảo hiểm và việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông cũng như phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo.
- Giúp cho học sinh có hiểu biết, có ý thức tuân theo những quy định cơ bản trong luật giao thông đường bộ để phòng tránh tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
- Giáo dục cho học sinh có một kỹ năng cơ bản, cần thiết khi tham gia giao thông ( đi bộ qua đường; ngồi trên xe đạp, xe máy; đi xe đạp, đi trên các phương tiện giao thông cơ giới ...), hình thành những thói quen chấp hành theo luật giao thông, có thái độ không đồng tình với những hành vi phạm luật giao thông .
- Hướng dẫn học sinh biết phòng tránh tai nạn giao thông khi đi trên đường có các tình huống phức tạp, biết lựa chọn đường đi đảm bảo an toàn. 
III. Các giải pháp thực hiện:
1. Tổ chức lễ phát động “Năm học an toàn giao thông 2018-2019” 
Tổ chức Lễ phát động, hưởng ứng năm học an toàn giao thông cũng như phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo trong tiết chào cờ với nội dung:
- Tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trật tự ATGT, phổ biến văn hoá giao thông cho học sinh cũng như phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo.
   - Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông đối với học sinh. Góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học đường cũng như phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo.
2. Một số tiêu chí quy định “Cổng trường an toàn giao thông”
- Cổng trường có nội quy hướng dẫn HS và PHHS chấp hành luật giao thông.
- Có một số hình thức tuyên truyền về ATGT ở cổng trường (Biển báo hiệu ATGT, pano, áp pích, khẩu hiệu, loa phát thanh giờ cao điểm…)
- Cổng trường không để xảy ra ùn tắc giao thông giờ đến, tan học.
- Có đội cờ đỏ thường xuyên hoạt động tích cực.
- Có thêm biện pháp khắc phục không xảy ra ách tắc giao thông bố trí nơi đỗ xe chờ, đón của PHHS ở cổng trường…)
3. Giáo dục ATGT trong trường học và phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo.
a. Thực hiện chương trình chính khoá:
- Thực hiện chương trình giáo dục ATGT ở các lớp trong chương trình tiết học HĐNG).
  + Giáo viên giảng dạy trên lớp phải có giáo án cụ thể, bài soạn thể hiện được hoạt động giữa thầy và trò. Tiết dạy thực hiện như một hoạt động khoảng 20 phút, có sử dụng CNTT, có giáo cụ trực quan, các biển báo giao thông…. Chú ý đến trò chơi học nhóm, thực hành. 
b. Các hoạt động khác:
        - Lồng ghép nội dung ATGT cũng như phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo vào chương trình các môn học trong suốt năm học: 2018-2019 và thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với các hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với lứa tuổi, điều kiện của trường.
- Tổ chức các hội thi về ATGT như: thi viết, vẽ về ATGT và Quy tắc giao thông...
- Thực hiện nghiêm túc Quy định về xây dựng trường học an toàn được ban hành theo quyết định số 4458/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/8/2007 của Bộ giáo dục và đào tạo:
+ Củng cố hệ thống tường bao, cổng trường, kẻ vẽ các biển báo giao thông đường bộ và biện pháp quản lí, tránh để học sinh chơi đùa ngoài đường nhất là vào thời điểm trước giờ học, giờ ra chơi.
+ Thực hiện các giải pháp nhằm chống ùn tắc giao thông trước giờ học và lúc tan trường. Có báo cáo, phản ánh kịp thời về Ban ATGT các cấp về hệ thống báo hiệu giao thông trước cổng trường và khu vực lân cận.
IV. Cam kết:
    1. Tổ chức giảng dạy tốt các nội dung ATGT quy định cho cấp học, gồm giảng dạy  hoạt động ngoại khoá và dạy lồng ghép ATGT ở môn học.
     2. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật ATGT cũng như phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháovới các hình thức phong phú, đa dạng, có tác dụng giáo dục học sinh.
     3. Thực hiện tốt TTATGT khu vực cổng trường (không có hàng quán lấn chiếm cổng trường, không xảy ra ùn tắc giao thông vào đầu và cuối mỗi buổi học)
     4. Chấp hành tốt các quy định về TTATGT cũng như phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo:
  - Không có CB,GV.NV và học sinh vi phạm trật tự ATGT cũng như phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo. 
          - Có khu vực để xe cho CB-GV-NV và HS, xe được xếp gọn gàng, phù hợp với cảnh quan sư phạm.
          - Học sinh ra về xếp hàng theo tuyến đường có hướng dẫn GVCN.
          - Học sinh đi xe đạp ra về sau, không chạy hàng 2, hàng 3 trên đường, phải chạy bên tay phải, chấp hành tốt luật giao thông khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp, Đội mũ bảo hiểm khi được người khác chở bằng xe máy hoặc xe máy điện.
  5. Tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các lớp học trong năm học 2018 - 2019 và quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo.
        Trên đây là kế hoạch phát động tham gia phong trào thi đua: đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm học 2018- 2019 cũng như phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo và cam kết thực hiện an toàn giao thông trong năm học: 2018-2019 của trường Tiểu học Kỳ Thịnh I, mọi thành viên trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

                               Nơi nhận:                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
                               - Phòng GD&ĐT;
                               - BGH, TT;
                               - Lưu: VT.        
                                                                                                                                                          Lê Xuân Hùng 


     

Tác giả bài viết: Trường th kỳ thịnh 1

Nguồn tin: Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1: phường Kỳ Thịnh-TX kỳ Anh- Hà Tĩnh::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây