QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động các câu lạc bộ, năm học 2018 - 2019

Thứ hai - 07/01/2019 14:16
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH
     TRƯỜNG TH KỲ THỊNH I
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số: 02   /QĐ-THKT Kỳ Thịnh, ngày 05 tháng 01 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động các câu lạc bộ,
năm học 2018 - 2019
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THỊNH I
          Căn cứ vào quyết định số 203/QĐ-THKT ngày 23/09/2018  của Hiệu trưởng trường tiểu học Kỳ Thịnh I về việc Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019;
Căn cứ kế hoạch số 205 /KH-THKT ngày 25/9/2018 của trường tiểu học Kỳ Thịnh I về việc thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019
Xét đề nghị của Trưởng ban Kiểm tra nội bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động ngoài giờ lên lớp, các câu lạc bộ năm học  2018 - 2019, gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng                              - Trưởng đoàn
1. Ông Lê Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng                          - Thành viên;
2. Ông Nguyễn Huy Cường, Phó hiệu trưởng                - Thành viên;
Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động ngoài giờ lên lớp, các câu lạc bộ năm học 2018-2019 theo quy định.
Thời gian kiểm tra 1 ngày, bắt đầu từ 7h 15 phút ngày 9/01/2019
         Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành.
Các tổ, bộ phận chuyên môn và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đoàn kiểm tra giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.
Nơi nhận:       
- Ban giám hiệu;
- Các thành viên ở điều 1
- Trang website nhà trường;
- Lưu: VT, Hồ sơ KTNB.
               HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                 Lê Xuân Hùng
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trường TH Kỳ Thịnh 1

Nguồn tin: Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1: phường Kỳ Thịnh-TX kỳ Anh- Hà Tĩnh::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây