KẾ HOẠCH Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020

Thứ sáu - 25/10/2019 07:48
Phòng GD&ĐT TX Kỳ Anh
   Trường TH Kỳ Thịnh 1

 
 
 
    Số: 144/ KH-THKT
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
            Kỳ Thịnh, ngày 8 tháng 10 năm 2019

                         
                                                   KẾ HOẠCH

Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách

Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020

 

          Căn cứ chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Căn cứ kế hoạch số 36-KH/ThU ngày 03/04/2018 của Thị ủy về kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
          Thực hiện chuyên đề tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vềXây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ,chăm lo đời sống nhân dân
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của các cấp quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Chi bộ, Ban giám hiệu trường tiểu học Kỳ Thịnh I xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cụ thể như sau:
I. Mục đích và ý nghĩa:
1. Tiếp tục quán triệt toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, nhà giáo và học sinh.
2.Tiếp tục đưa việc học tập đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác động đến mỗi đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và học sinh, tạo ra phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, phát hiện và nhân rộng điển hình gương người tốt, việc tốt trong các hoạt động của nhà trường.
Nâng cao đạo đức Cách mạng, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 – 2020
II. Yêu cầu:
1. Tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và học sinh:
1.1. Đối với cán bộ công chưc, viên chức: 
Trọng tâm của việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rèn luyện tư cách, phẩm chất thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chấp hành pháp luật, không vi phạm đạo đức nhà giáo, thường xuyên học tập nâng cao trình độ, khơi dậy ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, lòng tự trọng của đội ngũ giáo viên trong nhà trường, từ đó giáo dục tinh thần tự giác lòng say mê tận tụy công việc, chăm lo giáo dục học sinh.
Cuộc vận động phải có sự lãnh đạo của Chị bộ, sự quản lý của Ban giám hiệu, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường. Đặc biệt, công đoàn cần xây dựng nội dung hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế, thu hút đoàn viên công đoàn tham gia, tạo thành phong trào rộng lớn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
1.2. Đối với học sinh:
Tiếp tục triển khai các hoạt động theo chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”. Phát động cuộc thi “Đọc sách theo tấm gương của Bác”, phong trào tìm hiểu và kể chuyện về cuộc đời và hoạt động của Bác thông qua việc lồng ghép trong các môn học chính khóa.
Tổ chức dạy học có hiệu quả chương trình giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, hoạt động ngoài giờ chính khóa ngoài nhà trường nhằm giúp học sinh biết tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức của người học sinh, trung thực trong thi cử, chăm ngoan học giỏi, biết vâng lời thầy cô, bố mẹ. Có động cơ và ý thức học tập tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
2. Tiếp tục lồng ghép các hoạt động giáo dục, đạo đức, lối sống vào hoạt động nề nếp hàng ngày.
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên. Mỗi tổ, mỗi giáo viên đều phải có bản đăng ký học tập với nội dung cụ thể theo chủ đề học tập từng năm. Phân công giáo viên chủ nhiệm, học sinh khối 4,5  kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác nhân buổi chào cờ đầu tuần, đầu tháng. Hàng tháng, trong sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ, chú trọng thực hiện nội dung nhận xét về tình hình thực hiện đạo đức, lối sống cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên.
Cuối năm có tổng kết, kiểm điểm việc thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức đã đề ra, nâng cao nhận thức phê bình, tự phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng, đưa kết quả thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống vào tiêu chuẩn đánh giá xếp loại giáo viên.
III. Tổ chức thực hiện:
 Năm học 2018 - 2019 là năm học tiếp tục “Đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”; tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn kết chặt chẽ, thực hiện đồng bộ với chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; cuộc vận động “hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Triển khai thực hiện chuyên đề về việc lồng ghép tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy một số môn học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa ở tất cả các khối lớp. Mỗi cán bộ công chức, viên chức, học sinh của trường bằng những hành động cụ thể, lập thành tích hướng tới kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày thành lập ĐCSVN; ngày Người đọc Tuyên Ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, với các yêu cầu: Mỗi thầy giáo, cô giáo đều thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo; tự học để nâng cao trình độ, đặc biệt là về ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới trong dạy - học và quản lý giáo dục. Đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục thông qua cuộc vận động “Hai không”. Xác định trách nhiệm của thầy cô giáo, học sinh, cha mẹ học sinh và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai các cuộc vận động, tất cả vì tương lai của học sinh, vì tương lai của đất nước trong thời kỳ hội nhập. Hoàn thành cơ bản nội dung “Chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” để thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Xác định các biện pháp, tạo điều kiện phù hợp để nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân và ngăn chặn hiện tượng nhà giáo vi phạm pháp luật, đạo đức; phấn đấu để “Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức và tự học cho học sinh noi theo”, phát huy tốt “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” trong nhà trường.
Tiếp tục cải tiến công tác thi đua, khen thưởng, khắc phục bệnh thành tích, chấn chỉnh kỷ cương trong trường để đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phát huy tối đa vai trò công cụ quản lý, động lực của công tác này. Ban chỉ đạo cuộc vận động cần nắm chắc nội dung các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện cuộc vận động một cách toàn diện và sâu rộng từ trên xuống tận cán bộ giáo viên và học sinh phụ huynh. Phối hợp với các đàn thể trong và ngoài nhà trường và động viên cùng tham gia tốt cuộc vận động; chỉ đạo kiểm tra đôn đốc, toàn trường tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động.
Ký cam kết giữa tập thể học sinh với phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm cùng ban giám hiệu nhà trường và đội, giữa giáo viên và các đoàn thể trong nhà trường để thực hiện tốt cuộc vận động.
IV. Giải pháp thực hiện
1. Làm tốt công tác tuyên truyền trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức và học sinh, tới cha mẹ học sinh và các tầng lớp trong xã hội hiểu được mục đích, yêu cầu nhằm nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí, hành động, quyết tâm thực hiện các cuộc vận động.
2.  Kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch trên cơ sở mục đích, yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu cụ thể ở từng lĩnh vực công tác bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp cho từng đối tượng (tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, xem phim tài liệu, tổ chức hội thi, lồng ghép trong các tiết dạy chính khoá). thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của đơn vị, cá nhân trong phạm vi quản lý và trách nhiệm được giao. Cần đưa nội dung của các cuộc vận động vào chương trình hoạt động của Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh của trường.
3. Tiếp tục quán triệt triển khai cuộc vận động theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên kịp thời đúng thực chất không làm qua loa hình thức.
4. Hàng quý tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt; đồng thời kịp thời uốn nắn, bổ sung, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện cuộc vận động. Xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với mọi hành vi tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng.
5. Tổ chức thi kể chuyện về “tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên của trường và hội thi “chúng em kể chuyện Bác Hồ” đối với học sinh.
V. Kế hoạch cụ thể
1. Tháng 9/2019
          - Kiện toàn ban chỉ đạo cuộc vận động.
          -Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
          - Xây dựng kế hoạch triển khai trong toàn hội đồng, thảo luận bàn biện pháp thực hiện tốt cuộc vận động.
          2. Tháng 10,11,12/ 2019
- Tổ chức ký cam kết “Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo” tuyên truyền, phổ biến kế hoạch thực hiện đến từng học sinh, xây dựng nội quy lớp học, cho học sinh ký cam kết thực thiện. Phát động phong trào học giỏi, chăm ngoan, làm nhiều việc tốt trong học sinh và phong trào tự học, tự nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm trong cán bộ giáo viên.
          3. Tháng 1, 2/2020
Sơ kết học kỳ I, đánh giá lại mọi hoạt động trong học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, tổ chức các hoạt động học tập làm theo tấm guớng đạo đức của Bác.
4. Tháng 3,4/2020
- Kiểm tra các hoạt động, uốn nắn những sai sót và các biểu hiện tiêu cực, tăng cường nêu gương người tốt, việc tốt tuyên dương gương điển hình tiên tiến.
          5. Tháng 5/2020
-Tổ chức tốt các hoạt động hướng về kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề ra biện pháp, phối hợp khắc phục những tồn tại trong giáo dục đạo đức. Đẩy mạnh các hoạt động dạy - học và rèn luyện để nâng cao chất luợng về mọi mặt cho học sinh, chú trọng đến đối tuợng học sinh cá biệt.
Trên đây là kế hoạch chỉ đạo của nhà trường, các đ/c trong Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, trưởng các đoàn thể căn cứ để thực hiện./.
                                                                                       
              
  
Nơi nhận:
-BGH nhà trưởng
-Tổ trưởng CM
-TPT Đội
-Lưu VT
                            HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                               Lê Xuân Hùng
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 

Tác giả bài viết: Trường TH Kỳ Thịnh 1

Nguồn tin: Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây