QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề giáo viên năm học 2018 - 2019

Thứ năm - 04/04/2019 09:19
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH KỲ THỊNH I                                                                                               Độc lập- Tự do- hạnh phúc

     Số:    42  /QĐ-TH                                                                             Kỳ Thịnh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề giáo viên năm học 2018 - 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THỊNH I
  
 Căn cứ vào quyết định số 203/QĐ-THKT ngày 23/9/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Kỳ Thịnh I về việc Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019;
Căn cứ kế hoạch số 205 /KH-THKT ngày 25/9/2018 của trường tiểu học Kỳ Thịnh I về việc thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019;
Xét đề nghị của Trưởng ban Kiểm tra nội bộ, 
QUYẾT ĐỊNH
 Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề  giáo viên năm học 2018 - 2019, gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng                              - Trưởng đoàn
2. Ông Lê Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng                          - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Huy Cường, Phó hiệu trưởng                - Thành viên;
Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ  thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề giáo viên gồm các nội dung sau: Dự giờ kiểm tra trình độ tay nghề đ/c Dương Kiều Vân; khảo sát chất lượng đọc viết 3 lớp 1 tại điểm trường lẻ; kiểm tra công tác phụ đạo học sinh yếu lớp 3E, 2D; Kiểm tra công tác chấm thi tai một số bài thi có kết quả sai lệch so với kết quả chấm lại.
  Thời gian 1 ngày, bắt đầu lúc 7h 15 phút ngày 03/04/2019
         Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành.
Các tổ, bộ phận chuyên môn và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đoàn kiểm tra giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:        
- Ban giám hiệu;                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Các thành viên ở điều 1
- Trang website nhà trường;
- Lưu: VT, Hồ sơ KTNB.    
                                                                                                                                   Lê Xuân Hùng


 

Tác giả bài viết: Trường TH Kỳ Thịnh 1

Nguồn tin: Trường TH Kỳ Thịnh 1:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây