KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KỈ NĂNG SỐNG VÀ GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHÍNH KHÓA

Thứ hai - 22/10/2018 07:34
       PHÒNG GD&ĐT TX KỲ ANH                                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
        TRƯỜNG TH KỲ THỊNH  1                                                                                                       Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

          Số:252/KH-THKT                                                                                       Kỳ Thịnh, ngày  15 tháng10  năm 2018

                                               

   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KỶ NĂNG SỐNG VÀ GIÁO DỤC  NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHÍNH KHÓA

NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Công văn sô 463/BGDĐT- GDTX ngày 28/01/2015 của Bộ GD&ÐT vệ việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kĩ năng sống tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 4026/BGDĐT- GDCTHSSV ngày 01/2/2017 của Bộ GD&ÐT về việc tăng cường giáo dục KNS cho học sinh; Kế hoạch 1470/KH-SGD-ĐT ngày 25/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch công tác giáo dục kĩ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn Hà Tĩnh.
  Thực hiện kế hoạch số 61 / KH-PGD ngày 08/10/2018 của phòng GD-ĐT thị xã Kỳ Anh về công tác giáo dục kỉ năng sống và giáo dục ngoài giờ lên lớp chính khóa trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.
Trường tiểu học Kỳ Thịnh 1 xây dựng kế hoạch giáo dục KNS và hoạt động GDNGCK, cụ thể như sau:
A. Mục tiêu:
- Tổ chức các hoạt động theo hình thức hoạt động mới để học sinh làm quen với phương pháp hoạt động chủ động phù hợp với mục tiêu đào tạo mới.
- Nội dung hoạt động cơ bản bám sát nội dung hoạt động Đội các cấp, theo chương trình rèn luyện đội viên và các nội dung giáo dục truyền thống (kỷ niệm các ngày lễ lớn, truyền thống nhà trường, quê hương ...) hằng năm cũng như các vấn đề bức thiết đối với học sinh như: An toàn giao thông, kĩ năng sống, phòng chống các tai nạn…
- Củng cố, bổ sung những kiến thức đã học ở trên lớp; tạo điều kiện thuận lợi để các em làm quen với những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội; giúp các em có cơ hội liên hệ kiến thức đã học với thực tế cuộc sống.
- Làm quen và tập luyện các kỹ năng cơ bản, cần thiết của học sinh Tiểu học như: kỹ năng tham gia các hoạt động tập thể một cách chủ động và có trách nhiệm, kỹ năng giải quyết các tình huống nảy sinh trong hoạt động tập thể ...
- Có thái độ đúng đắn, có tình cảm tích cực thể hiện ở sự hứng thú với hoạt động, được góp sức lực, khả năng của mình vào hoạt động của tập thể.
B. Nội dung chương trình hoạt động:
I. Hoạt động giáo dục đạo đức:
- Tham gia các hoạt động tại địa phương như:  Chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ, tham gia các chương trình từ thiện, nhân đạo thông qua tổ chức hội Chữ thập đỏ trong nhà trường.
- Chú trọng việc xây dựng nếp sống văn hoá trong nhà trường trên cơ sở phát huy tốt vai trò của đội tự quản, vai trò của ban cán sự lớp, ban chỉ huy liên, chi đội.
- Tổ chức tuyên truyền nội quy quy chế của nhà trường thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, các buổi sinh hoạt và bằng các phương tiện truyền thông, thông qua chương trình phát thanh măng non trong trường.
- Tổ chức tìm hiểu lịch sử địa phương thông qua các hội thi dưới dạng như thi đố vui để học.
- Tổ chức cho học sinh biết và phát huy giá trị di tich văn hóa, lịch sử địa phương qua việc chăm sóc bia tưởng niệm liệt sĩ ở xã.
II. Hoạt động học tập:
- Khai thác tối đa tiềm năng về cơ sở vật chất của nhà trường đặc biệt là các phương tiện thiết bị như sử dụng máy tính, băng đĩa, máy chụp hình kĩ thuật số... trong các hoạt động ngoại khoá.
- Thành lập các nhóm sinh hoạt học tập trên cơ sở rèn luyện theo các chương trình hoạt động đội.
- Thành lập các câu lạc bộ Tiếng Anh, Toán học, nhà Sử học nhỏ tuổi. Tổ chức các hội thi để kích thích hoạt động của học sinh.
- Tổ chức các chương trình giao lưu các hội thi để học sinh học tập như: “Đố vui để học”, “ATGT”…
- Thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra việc học tập của học sinh ở trường cũng như ở nhà. Có kế hoạch theo dõi phong trào “Đôi bạn cùng tiến”.
III. Hoạt động về văn hoá, nghệ thuật:
- Tổ chức các hội thi, các buổi giao lưu văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, mang tiếng hát dân ca phát triển trong nhà trường.
- Tổ chức ca múa hát tập thể, trò chơi dân gian thường xuyên trong những giờ ra chơi để các em em thoải mái sau những giờ học căng thẳng và tạo nên sự thân thiện với bạn bè.
- Tạo điều kiện giúp đỡ để học sinh tham gia thi viết bài tuyên truyền, tri ân, thi sáng tạo. 
IV. Xây dựng môi trường Xanh -  Sạch- Đẹp : 
-  Ngoài công việc học tập nhà trường và liên đội tổ chức cho các em tham gia các buổi lao động trồng cây xanh, làm vệ sinh khuôn viên, lớp học để tạo một môi trường xanh và trong lành trong nhà trường.
- Phân công các lớp chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong khuôn viên trường.
- Tổ chức những buổi lao động trên địa bàn theo kế hoạch của chi đoàn như: hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện”…
V. Hoạt động thể dục thể thao:
- Xây dựng các đội năng khiếu về thể dục thể thao, tiến hành bồi dưỡng, tập luyện thường xuyên như: đội điền kinh, các đội cầu lông, cờ vua.
- Tổ chức trò chơi dân gian hàng tuần, thay đổi những trò chơi mới và phương pháp tổ chức để các em hứng thú trong quá trình chơi.
- Tổ chức giao lưu trò chơi dân gian giữa các lớp. Các lớp có kế hoạch riêng về tổ chức các trò chơi của lớp mình.
C. Triển khai thực hiện kế hoạch:
- Nội dung ,chương trình giáo dục kỷ năng sống và hoạt động ngoài giờ .
- Chương trình, thời khóa biểu:
1. Chính khóa: Tiết chào cờ của tuần 2 và tiết sinh hoạt lớp của tuần 4 hàng tháng.
2. Ngoại khóa : Mỗi tuần 1 tiết buổi chiều thứ 3 hàng tuần.
3. Nội dung cụ thể:
 
 
THỜI GIAN
 
NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG                                        NGƯỜI THỰC HIỆN
 
 
 
THÁNG
9
 
 
 
Chủ đề: Truyền thống nhà trường
- Giới thiệu truyền thống của trường cho học sinh.
-  Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp.
- Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
- Triển khai chuyên đề ATGT. Tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện tốt ATGT.
- Thành lập các câu lạc bộ.
- Tổ chức tuyền truyền, phổ biến pháp luật về
“Quyền và bổn phận trẻ em”.
- Tổ chức tập các bài thể dục và bài võ cổ truyền. -  Triển khai các bài múa hát sân trường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-TPT + GVCN
 
 
 
THÁNG
10
 
 
 
 
 
Chủ đề: Chăm ngoan học giỏi
- Tổ chức đăng ký thi đua lớp.
- Tổ chức hội thi ATGT
- Tập các bài hát múa sân trường mới.
- Đại hội đại biểu Liên đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Tìm hiểu truyền thống ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.
 
 
 
- GVCN+TPT
 
 
 
 
THÁNG
11
 
 
Chủ đề: Nhớ ơn thầy cô
- Tổ chức lễ đăng ký "Tháng học tốt, Tuần học tốt ".
 -Phát động phong trào “Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp”.
- Tổ chức sinh hoạt chủ điểm 20/11.
- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.
- Chăm sóc bồn hoa đài tưởng niệm.
 
- TPT + GVCN
 
 
 
 
THÁNG
12
 
 
Chủ đề: Uống nước nhớ nguồn
- Tổ chức vệ sinh lớp học.
- Tổ chức kể chuyện về anh bộ đội Cụ Hồ.
- Tổ chức hội thi“Nghi thức - Chỉ huy Đội giỏi- Phụ trách sao giỏi” cấp trường.
- Tổ chức hội thi “Đố vui để học”.
- Tham gia hội thi Nghi thức - Chỉ huy Đội giỏi- Phụ trách sao giỏi cấp liên đội.
- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp cụm, cấp thị.
- Triển khai kế hoạch văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng xuân”.
- Tập văn nghệ các lớp, .
 
- GVCN, TPT
 
 
 
 
 
THÁNG
1
 
 
Chủ đề: Mừng Đảng mừng Xuân
- Tổ chức Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng xuân”.
- Sinh hoạt tập thể, ca múa hát sân trường và các kỹ năng hoạt động Đội.
- Vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
 
 
 
TPT+GVCN
 
 
THÁNG
2
 
Chủ đề: Mừng Đảng mừng Xuân
- Tuyên truyền ngày thành lập Đảng thông qua chương trình phát thanh măng non và các giờ sinh hoạt.
- Tổ chức Hội thi múa trên nền nhạc dân ca.
- Tổ chức ngày hội “Kế hoạch nhỏ”.
 
 
 
 
-TPT,GVCN
 
THÁNG
3
Chủ đề: Tiến bước lên Đoàn. Yêu quý mẹ và cô giáo
- Giáo dục truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tổ chức kết nạp đội viên, ngày hội thiếu nhi vui khỏe.
 
 
 
 
-TPT ,GVCN
 
 
THÁNG
4
Chủ đề: Tinh thần ngày 30/4 và 1/5 bất diệt.
- Phổ biến chủ đề ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước và mừng ngày chiến thắng 30/4.
- Tổ chức hội thi “Kể chuyện theo sách”.
- Giao lưu tiếng anh.
 
 
- GVCN + TPT
 
 
 
THÁNG
5
 
 
 
Chủ đề: Bác Hồ kính yêu
- Kiểm tra việc học ở nhà của học sinh .
- Các lớp tự chọn nội dung sinh hoạt theo chủ đề "Bác Hồ kính yêu".
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15/5 và 19/5
- Tổ chức kết nạp đội viên.
 
 
 
- GVCN, TPT
 
G
           Nơi nhận:                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
          - Phòng GD-ĐT;
         - BGH
         -TPT;
        - Các GVCN;
       - Lưu.
                                                                                                                                                              Lê Xuân Hùng                           
 
 

Tác giả bài viết: Trường th kỳ thịnh 1

Nguồn tin: Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây