QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng chống ma túy Năm học 2018 - 2019

Thứ ba - 27/11/2018 10:13
PHÒNG GD - ĐT THỊ XÃ KỲ ANH                                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM      
        TRƯỜNG TH KỲ THỊNH 1                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số  266    /QĐ-THKT                                                                                 Kỳ Thịnh, ngày 27   tháng 11   năm 2018                                                  
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng chống ma túy
 Năm học 2018 - 2019
 
 
 
 
                                                                                    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THỊNH I
      Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
      Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-PGDĐT ngày 19/ 10   /2018 của Phòng giáo dục đào tạo thị  xã  Kỳ Anh về việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống ma túy năm 2018;
      Căn cứ kế hoạch số 190/KH-THKT ngày 19/9/2018 của trường tiểu học Kỳ Thịnh I về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;
                                            
                                                                                                            QUYẾT ĐỊNH
 
        Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo phòng chống ma túy  năm học 2018-2019 gồm các ông, bà sau:
              1. Ông Lê Xuân Hùng,                    Hiệu trưởng:                            - Trưởng ban
              2. Ông Lê Anh Tuấn,                      Phó Hiệu trưởng:                     - Phó ban
              3. Ông Nguyễn Huy Cường,           Phó Hiệu trưởng:                    - Phó  ban
              4. Ông Trương Công Bình,           Thanh tra nhân dân:                - Ban viên
              5. Bà Dương Kiều Vân,                 TPTĐ:                                      - Ban viên
              6. Bà Lê Thị Hồng Nhung,            Bí thư Đoàn:                            - Ban viên
              7. Bà Trương Thị Quyết,              Tổ trưởng tổ 1:                         - Ban viên
              8. Bà  Nguyễn Thị Hòa,               Tổ trưởng tổ 2,3:                      - Ban viên
              9. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng,      Tổ trưởng tổ 4,5:                       -  Ban viên
             10. Bà Lê Thị Thanh-                    TT tổ hành chính                     -Ban viên
        Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, cập nhật thông tin triển khai thực hiện theo quy định;
        Điều 3. Ban giám hiêu, các tổ chức đoàn thể, các đồng chí liên quan, các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định;
             Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
                                 Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
                              - Như điều 1;
                              - Đăng tải trangWebsite của trường
                             - Lưu VT                                                                             
  
 
                                                                                                                                                 Lê Xuân Hùng
 
 

Tác giả bài viết: Trường th kỳ thịnh 1

Nguồn tin: Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1: phường Kỳ Thịnh-TX kỳ Anh- Hà Tĩnh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây