KẾ HOẠCH LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

Thứ sáu - 08/05/2020 08:44
PHÒNG GD- ĐT THỊ XÃ KỲ ANH                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH KỲ THỊNH I                                                                                  Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
           Số 30  /KH- TH                                                                       Kỳ Thịnh, ngày 4  tháng 5 năm 2020
                                                   
KẾ HOẠCH
LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021
 
     Thực hiện công văn hướng dẫn số     ngày     tháng    năm 2020 của phòng Giáo dục- Đào tạo thị xã Kỳ Anh về việc hướng dẫn quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Trường Tiểu học Kỳ Thịnh I xây dựng kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
    I. Mực đích yêu cầu:
      - Lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục SGK đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Nghiên cứu các đầu sách, đối chiếu với chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT để nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu sách giáo khoa. Chọn ra được bộ sách giáo khoa lớp 1 phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường để giảng dạy năm học 2020-2021.
     - Tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 theo đúng quy trình hướng dẫn tại Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa tại Quyết định số  904/QĐ-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
     -  Đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ, đúng pháp luật.
   II. Đối tượng:
Cán bộ quản lý, các tổ chuyên môn, giáo viên toàn trường;
    III. Nội dung:
         1.Các bộ sách cần nghiên cứu:
     - Gồm 38 đầu sách giáo khoa cho 8 môn học/ hoạt động giáo dục của lớp 1 đã được phê duyệt. Các bản mẫu đã được cung cấp bản cứng gồm 4 bộ đó là:
        + Cung học để phát triển năng lực
        + Kết nối trí thức với cuộc sống
        + Vì sự bình đẳng và dân chủ trong trường học
        + Chân chời sáng tạo
       -Ngoài ra các bộ sách đã được nhà xuất bản cung cấp địa chỉ truy cập bản mềm các phiên bản điện tử như sau:
            +  Bộ sách cùng học để phát triển năng lực: http://sachthietbigiaoduc.vn
            +  Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống và chân trời sáng tạo: http://sachthietbigiaoduc.vn/sach-dien-tu
            + Bộ sách vì sự bình đẳng và dân củ trong giáo dục: http://sachthietbigiaoduc.vn
            + Bộ sách cánh diều: Sachcanhdieu.com hoặc sachcanhdieu.vn
  1. Lộ trình thực hiện:
        -Từ ngày 16/03/2020 đến 05/04/2020
             + Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021
             + Họp hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn quy trình thực hiện lựa chọn sách giáo khoa, Hướng dẫn tiêu chí đánh giá sách giáo khoa, các biểu mẫu đánh giá.
             + Họp tổ chuyên môn triển khai nghiên cứu đánh giá nhận xét sách giáo khoa;
             + Giáo viên nghiên cứu làm việc cá nhân đánh giá, nhận xét về ưu điểm, tồn tại từng môn học từng bộ sách báo cáo bằng văn bản;
              +  Các tổ họp tổng hợp đánh giá, nhận xét sách giáo khoa chung theo tổ, bỏ phiếu đề xuất lựa chọn sách giáo khao.
        -Từ ngày 03/04/2020 - 29/04/2020
              +  Họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa nghe tổng hợp đề xuất của các tổ chuyên môn, phân công nhiệm vụ và triển khai lộ trình làm việc của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa;
             + Các thành viên hội đồng nghiên cứu, phân tích điểm mạnh, điểm yếu từng đầu sách của từng môn học để tìm được tính ưu việt và khả năng phù hợp với điều kiện địa phương
             +  Họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn bộ sách phù hợp
             + Quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021
             + Công bố, công khai rộng rãi trong phụ huynh, học sinh và đăng ký với nhà xuất bản để mua sách theo kế hoạch.
       3. Quản lý và lưu trử hồ sơ:
- Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1
- Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021
- Biên bản họp của tổ chuyên môn, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa,
                 - Tập phiếu đánh giá của tổ chuyên môn, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa
                 - Quyết định công bố danh mục sách giáo khoa được sử dụng trong nhà trường
                 - Các văn bản hướng dẫn của cấp trên
      
 4. Phân công cán bộ phụ trách:
                - Đ/c Hùng, Hiệu trưởng; Chủ tịch HĐLCSGK phụ trách chung, chỉ đạo tổ 1
                - Đ/c Lê Anh Tuấn: Phó hiệu trưởng, phó chủ tịch HĐLCSGK tổng hợp chung toàn trường, phụ trách tổ 2,3; phụ trách nhóm nghiên cứu thứ nhất
                - Đ/c Nguyễn Huy Cường, phó chủ tịch HĐLCSGK, phụ trách tổng hợp đánh giá, nhận xét của các tổ, các loại biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn. Chỉ đạo sinh hoạt tổ 4,5, phụ trách nhóm  nghiên cứu thứ 2
                - Đ/c Trương Thị Quyết: Thư ký HĐLCSGK chịu trách nhiệm ghi chép các loại biên bản ghi chép của Hội dồng, chuẩn bị các loại biểu mẫu, phiếu đánh giá, phiếu lựa chọn, biên bản kiểm phiếu chọn sách giáo khoa;
         - Danh sách phân công các nhóm như sau
             + Nhóm thứ  01
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Lê Anh Tuấn P. Hiệu trưởng Trưởng nhóm
2 Trần Thị Trang Giáo viên Thành viên
3 Trương Thị Hợp Giáo viên Thành viên
4 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Thành viên
5 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Giáo viên Thành viên
6 Nguyễn Thị Huế Giáo viên Thành viên
7 Trần Thị Mỹ Giáo viên Thể dục Thành viên
8 Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên Tiếng Anh Thành viên
9 Đào Thị Thúy Long Giáo viên Âm nhạc Thành viên
 
           + Nhóm thứ  02
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Huy Cường P. Hiệu trưởng Trưởng nhóm
2 Trương Thị Quyết Giáo viên Thành viên
3 Lê Thị Tính Giáo viên Thành viên
4 Nguyễn Thị Hồng Nhẫn Giáo viên Thành viên
5 Mai Thị Thu Trang Giáo viên Thành viên
6 Lê Thị Tuyết Giáo viên Thành viên
7 Lê Thị Nhàn Giáo viên Thành viên
8 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên Thành viên
                                                                                        
                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:       
- Hiệu trưởng; các PHT;
- Tổ trưởng chuyên môn,
- Thành viên Hội đồng;
- Trang website nhà trường;                                                                                Lê Xuân Hùng
- Lưu: VT, Hồ sơ LCSGK
 
 
 

Tác giả bài viết: Trường TH Kỳ Thịnh 1

Nguồn tin: Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây