KẾ HOẠCH THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

Thứ hai - 22/04/2019 14:35

                                                                                                                                                                                                                                  
PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ KỲ ANH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TH KỲ THỊNH I                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
           
           Số     56  /KH-TH                            Kỳ Thịnh, ngày 19 tháng 04 năm 2019
                                                       
                                                           KẾ HOẠCH
                     THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
     - Căn cứ Thông tư 22/2016- BGDĐT, ngày 06 tháng 11 năm 2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh Tiểu học.
     - Thực hiện công văn số 1819/SGDĐT, ngày 20 tháng 12 năm 2016 của sở giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ
         Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ I như sau
       1, Nội dung:
  - Kiểm tra cuối học kỳ II các môn: Toán, Tiếng Việt khối 1,2,3,4,5;
  - Kiểm tra môn Khoa học, Lịch sử, Địa lý khối 4,5;
  - Kiểm tra môn tiếng Anh khối 3,4,5
       2, Thời gian kiểm tra:
   Dự kiến thời gian kiểm tra từ ngày 09/05 đến 14/05/2019, thời gian và lịch kiểm tra cụ thể nhà trường sẽ có thông báo sau.
       3. Hình thức kiểm tra:
      Kiểm tra bài viết trên giấy A4 có in đề sẵn. Kiểm tra theo từng lớp, giáo viên chủ nhiệm năm học 2019-2020 trực tiếp coi thi  cùng với 1 đ/c trong ban giám hiệu giám sát thi; học sinh trong lớp ngồi theo đối tượng. Giáo viên coi thi thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và đúng quy chế coi thi đảm bảo nhẹ nhàng, nghiêm túc, khách quan.
      4. Đề kiểm tra:
   - Đề kiểm tra bám sát chương trình và chuẩn kiến thức kỷ năng, đảm bảo yêu cầu đánh giá theo thông tư 22, gồm 4 mức độ được quy định tại công văn 1819/SGDĐT, ngày 20/12/2016 của sở Giáo dục-Đào tạo Hà Tĩnh.
   - Ra đề kiểm tra:
          + Đ/c Tuấn: Ra đề môn Toán từ khối 1 đến khối 5 và khoa học, lịch sử, địa lý khối 4
          + Đ/c Cường: Môn Tiếng Việt khối 1 đến khối 5 và khoa học, lịch sử, địa lý khối 5
          + Đ/c Thảo: Môn tiếng Anh khối 3,4,5     
            5. Chấm bài:
          Giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2019-2020 chấm bài lớp mình tiếp nhận, Ban giám hiệu chấm lại toàn bộ những bài kiểm tra đạt điểm 6 trở xuống; Ban kiểm tra nội bộ chấm lại 10 đến 15% tổng số bài của từng môn.
          6. Công tác báo cáo:
      Đ/c Tuấn chủ động phối hợp với đồng chí Cường tạo các biểu mẫu gửi cho giáo viên cung cấp các số liệu theo yêu cầu, tổng hợp hoàn thành các biểu mẫu báo cáo theo quy định.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra chất lượng cuối học Kỳ II năm học 2018-2019, kính đề nghị các đ/c bố trí học sinh, chuẩn bị các loại hồ sơ liên quan để tổ chức kiểm tra, chấm bài kiểm tra theo đúng kế hoạch.
      Nơi nhận:                                                      
        -BGH, tổ trưởng CM                                                      HIỆU TRƯỞNG
        -Lưu VT                                                                                         
 
                                                                                         Lê Xuân Hùng
 
 
 

Tác giả bài viết: Trường TH Kỳ Thịnh 1

Nguồn tin: Trường TH Kỳ Thịnh 1- Phường Kỳ Thịnh- TX Kỳ Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây